Algemene voorwaarden

1. Identiteit van de verkoper

 1. Wij zijn:

  A & C NV
  A. Rodenbachstraat 55
  9470 Denderleeuw

  E-mailadres: anitas@skynet.be
  Telefoonnummer : 053 / 66 83 50

  Ondernemingsnummer: 0471709713

2. Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 2. Wij leveren voorlopig enkel in België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

3. Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken.  Als je nog bijkomende informatie wenst, neem dan zeker contact met ons op.  Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen.  Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.   Wij doen onze uiterste best om de kleuren van elk kledingstuk of artikel waarheidsgetrouw weer te geven op onze website. Hou er echter rekening mee dat de kleuren op de foto's licht kunnen afwijken van de reële kleuren (afhankelijk van onder andere beeldscherm, lichtsterkte,…). Bij twijfel kan je steeds contact met ons opnemen.

 3. De op de webshop aangeboden artikelen komen overeen met onze actuele voorraad. De webshop wordt meermaals aangepast aan deze voorraad.  Toch kan het voorkomen dat een artikel dat online besteld wordt net voordien in de fysieke winkel werd verkocht en dit nog niet is aangepast op de webshop.  Anita’s behoudt zich het recht toe om dan de geplaatste bestelling te annuleren.  In dat geval betalen we meteen het aankoopbedrag terug.

 4. Je bestelling is compleet zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met overschrijving of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden overschrijving en Bancontact.  Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  Indien we je betaling per overschrijving niet binnen de 7 dagen op onze rekening ontvangen, behouden wij ons het recht toe de bestelling te annuleren.

 5. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering:  opsturen naar het aangeduide adres of afhaling in de winkel.  In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

4. Herroepingsrecht

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening, je retour afgeven in de winkel is altijd GRATIS.  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben betalen we je de volledige aankoopprijs (uitgezonderd verzendkosten) terug door overschrijving op je rekening. 

 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen en gecontroleerd. 

 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. 

 4. Je kan je retourpakket retourneren via de post of je kan het zelf GRATIS terugbezorgen in onze winkel. 

 5. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (dat u vindt op onze website en dat wij bij iedere bestelling bijvoegen) en dit opsturen naar Anita’s, A. Rodenbachstraat 84 te 9470 Denderleeuw of via mail naar anitas@skynet.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

 6. Goederen die aangekocht worden aan ronde prijzen of aan kortingen van -70% kunnen niet worden geretourneerd.
  Voor goederen die aangekocht werden met een koppelkorting en waarvan zoveel stukken worden geretourneerd dat de koppelkorting vervalt, zal de terugbetaling conform aangepast worden.   

5. De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 2. Onze productprijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  

6. Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. 

 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

7. Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. 

 2. De producten vallen onder de garantie zoals voorzien in de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Deze wet biedt aan de consument garantie in geval van non-conformiteit van het consumptiegoed.   

 3. Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met Anita’s via de contactgegevens vermeld op de website. Anita’s zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

8. Levering en uitvoering

 1. Alle bestellingen boven de 75 Euro worden gratis geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.  Voor leveringen onder de 50 Euro rekenen wij bovenop de prijs van je bestelling verzendkosten aan van 7,50 Euro.  Leveringen gebeuren enkel in de landen waarvoor de website van Anita’s levering toestaat.

 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen.  Wij informeren u over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging.

 3. In geval voor afhaling in de winkel gekozen wordt, wordt de bestelling 1 week gereserveerd tot de koper zich aanmeldt.  Indien de koper zich binnen deze week niet aanmeldt vervalt de reservatie en ook de bestelling.

 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. 

 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenstemmen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. 

 7. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

9. Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

10. Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

11. Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via mail op anitas@skynet.be . We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.